Tietoisku -luennot


Tietoisku -luennoilla on ajatus antaa hyviä vinkkejä arkiseen työkalupakkiiin, jotka on helppo ottaa heti käytäntöön. Lisäksi esittelyssä on monipuolisesti erilaisia tuotteita sekä menetelmiä, joiden avulla voit saadaa apua omaan hyvinvointiin. 

Tietoisku -luennot, luokka 1 

klo 10.30-11.00 Enkelit tekevät Ihmeitä, Anne Maarit Lahti-Ahola 
klo 11.15-11.45 ILO luo vaurautta, Riitta Huttunen 
klo 12.00-12.30 Seksuaalisuus ja elämän uudelleen rakentuminen, Juha Tulkki
klo 12.45-13.15 Enkelit tässä hetkessä, henkinen minä, Virpi Jarvi 
klo 14.00-14.30 Tietoiseksi tuleminen elämäntarinamme kautta, Marjut Moisala 
klo 14.45-15.15 Kasvien parantava voima, Anu Heinineva 
klo 15.30-16.00 Mindfulness - tietoisesti läsnä, Petri Kassinen 
klo 16.15-16.45 Tunne- ja kohtaamistaidot, Johanna Kononow

Enkelit tekevät Ihmeitä - Sinun niin salliessa, Anne Maarit Lahti-Ahola
”Ihmeillä ei ole vaikeusasteita” – sanotaan Ihmeiden Oppikurssissa. Kuulostaako ihmeelliseltä? Varmastikin - vaikka se on aivan totta! Mikä sitten voi estää ihmeiden toteutumisen, vaikka kuinka pyydät enkeleitä apuun? Kerron lyhyesti elämäsi taustalla vaikuttavista henkisistä syistä, joita ovat ajatuksen voima, omat sisäiset uskomuksesi läpi henkisen rakenteesi sekä vapaan tahdon laki, oikeanlaista manifestointia unohtamatta. Muutos lähtee aina sinusta itsestäsi, olipa kyse mistä asiasta tahansa. Vasta sen jälkeen Enkelit voivat auttaa sinua Ihmeiden tekemisessä. Opetan sinulle myös tavat, kuinka voit helposti pyytää Ihmeiden enkelit Syväpuhdistumisen Arkeija Sanctielin sekä Parannuksen ja Runsauden Arkkienkeli Rafaelin auttamaan. 

ILO luo vaurautta, Riitta Huttunen 
Miten vastaanotan vaurautta? Miten edistän vaurastumistani? Mitkä asiat estävät vaurastumiseni? Vaurausvalmennus luo avaimia oman vaurauden rakentamiseen ja unelmien toteuttamiseen. Teemme yhdessä harjoituksia, joilla selkeytämme tavoitteitamme ja lisäämme vaurautta elämäämme. 

Seksuaalisuus ja elämän uudelleen rakentuminen, Juha Tulkki
Seksuaalienergia on meidän luomisvoimamme. Luovuuden vastakohta on kaavamaisuus ja kapea-alaisuus, samaa kyntöuraa laput silmilla kulkeminen. Elämme suurta muutoksen aikaa, jossa on hyvä olla avoin uudelle. Myös elämästä nauttiminen ovat merkittävässä asemassa tässä ajassa, elämän suorittamisen sijaan. Molemmissa seksuaalienergian vapaalla virtaamisella on suuri merkitys. Toki myös itse seksuaalisuudesta saa nauttia. Näitä asioita käsittelen luennolla ja annan hyviä työkaluja lukkojen avaamiseksi, jotta elämä voisi olla nautinnollisempaa.

Enkelit tässä hetkessä, henkinen minä, Virpi Jarvi 
Enkelit tässä hetkessä ja mitä henkimaailma puhuu juuri tällähetkellä meille. Enkeleitten viestejä tähän hetkeen, jotka avaavat sinua ja sydäntäsi. Henkinen minuus , miten otamme käyttöömme kaikki resurssimme ja hyödymme omista voimavaroistamme, kaikkien hyväksi. 

Tietoiseksi tuleminen elämäntarinamme kautta, Marjut Moisala 
Luennolla Marjut kertoo kasvustaan oman elämäntarinansa kautta ja pohtiii tarinamme merkitystä.Kun tulemme tietoiseksi tarinastamme, joka sisältää myös uskomuksemme, arvomme, kulttuurin, uskonnon ja ehdollistumat, niin ego-minuus menettää otettaan meissä. Emme enää usko olevamme vain tuo tarinamme, vaan kenties joku, joka näkee sen tai näyttelee siinä. Luento pohjautuu Marjutin uuteen kirjaan Näkijän Silmin. 

Kasvien parantava voima, Anu Heinineva 
Kasvihenkien salainen maailma. Jokainen kasvi on oma henkinen olentonsa. Luonto on ystävämme, kuuntelijamme ja viisas opettajamme. Löytämällä tien kasvien henkien salaiseen maailmaan löydät samalla rajattomat parantumisen ja eheytymisen mahdollisuudet sillä planetaarinen elämä on tehty kannattelemaan ihmisen polkua terveellä tavalla. Luento sisältää kanavointia henkimaailmasta. 

Mindfulness- tietoisesti läsnä, Petri Kassinen
Enemmän hyvinvointia, parempaa keskittymiskykyä, kirkkaampi ja luovempi mieli, tehokkaampi palautuminen ja läsnäolevampaa vuorovaikutusta. Kokemuksellinen mindfulness -luento, jonka aikana osallistujat saavat napakassa paketissa tietoa siitä, mitä mindfulness on ja tutustuvat samalla muutamiin erilaisiin tietoisen läsnäolon harjoituksiin. Jo tämän luennon aikana voit huomata kuinka yksinkertaisilla harjoituksilla on positiivisia vaikutuksia. 

Tunne- ja kohtaamistaidot, Johanna Kononow
Tunne- ja kohtaamistaidot - mistä tunnistan oman ja sinun tunteen rajan - tunnevastuun merkitys henkiselle kasvulle ja kehittymiselle - tunnetyöskentelyn askeleet


Tietoisku -luennot, luokka 2 

klo 10.30-11.15 Unet viestintuojina, Airi Oja 
klo 12.00-12.30 Elämänkartta, Johanna Kononow
klo 12.45-13.15 Älä stressaa, Satu Makkonen 
 klo 14.00-14.30 Oivalluksen iloa! Maarit Viiri ja Anne Teijula 
klo 15.00-15.45 Maaginen 3. silmä ja 6. chakra, Michael Mutezo
klo 16.00 -16.45 Kahden meedion yleisötilaisuus, Anne Virpikari ja Elise Raitakallio

Unet viestintuojana, Airi Oja
Unet avaavat alitajunnan viestejä, ja auttavat ymmärtämään todellisia tunteita. Symboliikkaan tutustuminen sekä maalaisjärjen käyttäminen ovat oivallisia apuvälineitä unien tulkitsemiseen. Luennolla kerrotaan myös aistien kuuntelemisesta sekä laajemmista mahdollisuuksista ottaa unen viestejä vastaan. Ennakkoasenteista luopuminen nostaa esiin todellisia kykyjä ymmärtää itseä.

Elämänkartta - kartta elämääsi, Johanna Kononow
Kartta elämänmittaisen itsetutkailuun. Huomaat toistuvat asiat ja tilanteet elämässäsi. Oivallat, kasvat kestävästi ja elämänhallinnan tunne lisääntyy. Ymmärrät elämäntapahtumien ja kehon oireiden yhteyden. Luennolla avaan erään elämänkartan, josta tulet huomaamaan kuinka tapahtumat toistuvat elämän väärinymmärryksiä. Ehkä oivallat kuinka vanhempiesi kohtaamattomat tunteet välittyvät myös lapsillesi. Toistuminen tapahtuu kunnes olet oppinut niistä ja saanut tasapainon elämääsi. Valmennuksessa saat muutosmatkallesi konkreettiset työkalut. Vapaudut turhista taakoistasi ja elämä näyttää sinulle parhaat puolensa. Olen erikoistunut ihmiseen, tutkinut ihmisen tietoisuutta ja sitä kuinka keho, mieli ja tunteet ovat täydellisessä synkroniassa ja toistuvat tietyin lainalaisuuksin ihmisen elämässä.  


Älä stressaa, Satu Makkonen 
Stressinkesytystä kehollisin keinoin. Luennolla lähestytään stressin vaikutuksia kehoon käytännönläheisesti tasapainon ja maadoittumisen kautta. Tutkimme miten muuntaa stressienergiaa omaksi vahvuudeksi kehon kanssa tehtävillä harjoituksilla. 

Oivalluksen iloa! Maarit Viiri ja Anne Teijula 
Mitä on oivallus? Mistä se tulee? Miltä se tuntuu, mihin se johtaa ja mikä on sen tarkoitus? Olen lämpimästi tervetullut oivaltamaan, keskustelemaan ja kuulemaan Maarit Viirin ja Anne Teijulan oivallusten yhteistyöstä Oomph Oraakkeli Omiin oivalluksiin - korttiprojektiin liittyen. Maarit ja Anne loivat Oomph-korttipakan iloksi ja avuksi muistuttamaan siitä, että "Kaikki on mahdollista, kun sen oikein oivaltaa!". Jaettu oivallus on vähintään kaksinkertainen ilo! 

Maaginen 3. silmä ja 6. chakra, Michael Mutezo
3. silmäsi - käpylisäkkeen ja puhelimesi yhteys! Tällä pienellä rauhasella on paljon vastuuta elämässämme. Meidän tulisi tuntea se ja tietää kuinka pitää siitä huolta! Tämä tietoisku on lyhyt esittely sunnuntain työpajalle 20.-21.10.  

Kahden meedion yleisötilaisuus, Anne Virpikari ja Elise Raitakallio
Tule mukaan kuulemaan ja kokemaan Valon ja Rakkauden viestejä henkimaailmasta kahden kokeneen meedion välittäminä. Valosta vierailevien lisäksi myös vielä inhimillisten henget voivat tuoda tärkeitä terveisiään meille "nahkaisille". Tilaisuus on tunnelmaltaan rento, lämmin ja rakkaudellinen – tervetuloa mukaan!