Luennoitsijat ja näytetuokioiden ohjaajat

Messulla on monipuolinen joukko asiantuntevia luennoitsijoita ja näytetuokioden ohjaajia.

Marjut Moisala

 Marjut Moisala on intuitiivinen näkijä, valmentaja, terapeutti ja kirjailija. Hänellä on Oulussa hyvinvointialan yritys Solarel, jossa hän tarjoaa erilaisia hoitoja, välittää viestejä henkioppailta ja järjestää alan kursseja. Lähellä Marjutin sydäntä ovat myös luonto ja luontoon perustuvien tapahtumien ja palveluiden tuottaminen voimaantumisen lähteinä.

 Yhtenä tehtävänään Marjut näkee erilaisten henkisten näkemysten yhdistämisen toisiinsa niin, että huomaisimme, ettei eroja ole muualla kuin egomielen luomassa erillisyyden harhassa. Marjut on kirjoittanut useita kirjoja henkisen kasvun teemoista, joista viimeisimpiä kirjoja kuten Valoa päin!, on saatavilla Ilon Valkeat messuilta edullisempaan tapahtuma hintaan.

Inga Söder

Olen laulaja, laulunopettaja Inga Söder. Musiikki on pienestä saakka ollut minulle energiaa ja esiintyminen parantamista. Henkiselle polulle minut tuotiin vuonna 2012. Vuodesta 2013 olen aktiivisesti opiskellut energioiden tunnistamista ja hallinnointia. Opiskelen tällä hetkellä energiahoitajaksi sekä pidän energiailtoja, missä opastan ihmisiä ottamaan vastuun omista energioistaan. Koen musiikkiurani, laulun-, ja hengitystekniikoiden opettamisen olleen minulle valmistelua energioiden kanssa työskentelyyn. Sydäntäni lähellä ovat muun muassa Äiti Amma, henkisten lakien kehollistaminen arjessa, energiatyöskentely sekä musiikki.

Seppo Laaksonen

Olen Seppo Laaksonen, Rakkauden shamaani ja tiedän vastauksen löytyvän aina itsestäni. Olen energiaa, olen Rakkaus, olen ykseys. Elän ilossa ja luottamuksessa, sillä kaikki on hyvin, vaikka mieleni yrittää väittää toista. Onneksi en ole mieleni vaan olen sielu, henki, energiaa. Maailmankuvani koostuu intuitiosta ja intentiosta, jotka tulisi tunnistaa ja hyväksyä. Olen avoin sydän, joka rakastaa meitä kaikkia. Uskon ja luotan, että vastaus kaikkeen on pyyteetön

Erika Juusola

Näkijä, henkinen ohjaaja, terapeutti ja laulaja.
Olen ollut näkijä lapsesta saakka ja aloitin ottamaan ihmisiä vastaan jo nuorena naisena noin 20 vuotta sitten. Vastaanottotyön lisäksi opetan näkijyyttä ja energiaparantamista, luennoin henkisyydestä sekä keikkailen myös laulajana. Mukanani on kulkenut urani alusta saakka lause ”Vain rakkaus on totta”. Lause muistuttaa meitä pyyteettömän rakkauden läsnäolosta läpi kaikkien vaiheiden tässä inhimillisyyden matkalla. Tämä on työni punainen lanka sekä tärkeä arvo myös omassa elämässäni.


Reija Jacklin

Mie olen Reija, kotoisin olen Posiolta, Äiti Maan sylistä, luonnon keskeltä. Olen aiemmalta koulutukseltani kätilö/sairaanhoitaja, nykyään hoidan kaiken ikäisiä ihmisiä kalevalaisella jäsenkorjauksella apunani intuitio ja selvätuntoaisti. Erityisosaamistani on pienten vauvojen ja lasten hoito sekä raskaana olevien hoitaminen. Ohjaan lempeää hathajoogaa sekä Oulussa että Muhoksella, olen käynyt kokonaisvaltaisen hathajooga ohjaajakoulutuksen ja yinjoogaohjaajakoulutuksen. Olen myös mukana koulutustyössä ympäri Suomen opettamassa uusia osaajia jäsenkorjaajiksi. Kehomme kerää elämäntarinamme ja kokemuksemme pehmytkudoksiin. Kun olemme sille valmiita, hoidon avulla voimme kehoa käsitellen ja kuunnellen auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti, monella tasolla. Pidän messuilla luennon Äidin perintö- Tunneperimästä vapautuminen. Luennolla avaan kuinka sukupolvelta toiselle siirtyvän ketjun voi kuitenkin katkaista tulemalla tietoiseksi opituista malleista ja uskomuksista.Hekla Muotka

Olen Hekla Muotka Muoniosta. Spiritualistisella tielläni minua kuvaa parhaiten shamanistinen noita, näissä yhteyksissä käytän nimeä Lapin Akka. Tämä tie alkoi toistakymmentä vuotta sitten saadessani kutsun rumpupiiriin Maailman kylä tapahtumassa Helsingissä. Palatessani juurilleni Lappiin, on tieni voimistunut ympäröivän luonnon vahvistavan ja parantavan voiman kautta. Olen osallistunut lukuisiin erilaisiin henkisen kasvun, lähinnä shamanistisen maailmankuvan, kursseihin Etelä-Ruotsissa ja Suomessa. Tällä hetkellä opiskelen luonnontuoteneuvojan ammattitutkintoa ja verkko-opiskeluna noituutta. Talvisesonkina teen ohjelmapalveluna kotiseudullani erilaisia shamaaniseremonioita lähinnä ulkomaalaisille ryhmille, muutoin yksittäisiä keikkoja eri tilaisuuksiin. Shamanistista henkiparannustyötä olen tehnyt vielä harjoitusluontoisesti lähipiirille.

Tiina Honka

Olen Tiina Honka, yksi maailmankaikkeuden äärettömistä murusista. Minulle sisäisen rauhan vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Vain omasta sisäisestä keskuksestani voin löytää oman voimani ja palvella maailmaa aitona itsenäni, sellaisena, joksi minut on luotu. Koen, että luonto ja metsä ovat nopeimmat kanavat omassa keskuksessani ja tässä hetkessä pysymiseen. Koska metsä ei aina ole lähellä, olen etsinyt tapoja sisäisen rauhan ja sielunyhteyden tavoittamiseen myös äänimaljoista ja joogasta. Myös rummuttaminen nuotion ääressä on minulle syvää meditaatiota. Sen aikana saan voimaa ja luottamusta, jotta pystyn taas kohtaamaan elämän haasteet omasta keskuksestani. Minua ohjaa elämässäni näkemys siitä, että kaikki on yhtä. Koen, että kaikella mitä teemme ja ajattelemme, on vaikutus maailmankaikkeuden kokonaisuuteen. Minulle on tärkeää, että tekemäni asiat palvelevat valoa ja korkeinta mahdollista päämäärää. Olen kiitollinen siitä, että saan myös jakaa kokemaani hyvää tähän maailmaan äänimaljarentoutusten ja sointukylpyjen kautta. Teen rentoutuksia Oulun keskustassa satavuotiaassa Kulmatalossa ja Ylikiimingissä. Valmistan yhdessä isäni kanssa luomuvärjättyjä voimarumpuja. Opiskelen myös metsäkylpyohjaajaksi.


Mari Vuoritie

Olen Mari Vuoritie, oululainen laulaja&lauluntekijä ja koulutukseltani myös musiikkiterapeutti. Esitän omaa omaa musiikkia niin soolona, kuin oman bändini kanssa. Olen keikkaillut esittäen tilauksesta muidenkin tekemää musiikkia erilaisissa yksityistilaisuuksissa, kastejuhlista muistotilaisuuksiin. Ohjaan ihmisille myös erilaisia musiikkillisia piirejä ja ilmaisullisia workshopeja. Rakastan virtailla musiikin, luovuuden ja mielikuvituksen maailmoissa ja tätä kautta palvella ihmisiä ja maailmaa. Koen, että luovuudenlähde on pohjaton ja sinne on niin kutsuvaa sukeltaa ikäänkuin itseänsä etsimään. Se pulppuaa aina vaan ja antaa uusia sävelmiä, sanoituksia, lauluja. Musiikki on tunteiden kieli ja sen kautta pääsemme kosketuksiin syvyytymme ja laajuutemme kanssa. Musisoiminen ja laulaminen tarjoaa kanavan purkaa tunteitamme sekä myös suunnata energiaamme. Musiikin aalloilla on mahdollista kokea yhteyttä ja ykseyttä niin toisiimme , kuin kaikkeuteen. Musiikki voi koskettaa meissä myös jotain sellaista, mihin sanatkaan eivät yllä.


Katja Törmänen

Olen Katja Törmänen, oululainen kirjailija ja irti päästämisen opastaja. Löysin tieni Sedona-metodin (The Sedona Method) pariin 2013 ja ihastuin välittömästi sen yksinkertaisiin mutta vaikuttaviin kysymyksiin. Ensimmäisen kurssin jälkeen kuvittelin tietäväni kaiken, mitä metodista on tiedettävissä, mutta onnekseni olin täysin väärässä. Päivä päivältä tämä irti päästämisen menetelmä antaa enemmän ja avautuu syvemmälle ja syvemmälle. On kyseessä sitten perhe tai parisuhde, ystävät tai muut ihmissuhteet, työ, terveys tai suhde omaan kehoon, raha-asiat tai henkisyys... niihin kaikkiin liittyy niin paljon rajoittavia tunteita, ajatuksia, uskomuksia ja tapoja, ettemme edes huomaa, miten paljon olemme niiden ohjailtavissa. Ja kun huomasin, miten paljon levollisempaa ja rakastavampaa irti päästäminen elämästä tekee, halusin muidenkin oppivan käyttämään näitä työkaluja – niitä hetkiä ajatellen, jolloin luontainen kykymme päästää irti tuntuu olevan kateissa. Pidän messuilla luennon otsikolla Miten päästää negatiivisista tunteista irti ja olla onnellinen, tässä ja nyt sekä workshopin aiheesta Päästä irti pelosta ja kytkeydy rohkeuteesi, Tervetuloa kokemaan irti päästämisen ilo!

Niina Ailavuo

Olen Niina ja olen entiseltä elämältäni melkein loppuunpalanut insinööri. Olen hyvin kehollinen ja siksi olen aina elänyt voimakkaasti kehoni kautta: rakastaen, stressaten ja tuntien kaiken. Tämän takia en ole kokenut itseäni aiemmin kovin henkiseksi, vaan henkinen kokemusmaailma on avautunut minulle kehollisten kokemusten myötä. Noin seitsemän vuotta taaksepäin voin huonosti: vastuullinen työ tekniikan alalla oli haastavaa ja arki pienten lasten kanssa kului elämää suorittaessa. Aloin voida huonosti sekä henkisesti että fyysisesti ja etsin itselleni sopivia keinoja helpottaakseni oloani. Ja onneksi löysin niitä, sillä muutoin en tiedä missä olisin tällä hetkellä. Jollakin tavalla, vaikka elämä oli tuolloin haastavaa, niin voin nyt olla siitä kiitollinen, koska nuo kaikki kokemukset ovat valmistaneet minua siihen, mitä nykyään teen. Ne auttoivat minua hämmästymään oman kehoni viisaudesta ja siitä voimasta, mitä siitä löysin. Ja nyt minulla on palo oivalluttaa myös sinua tuntemaan ja oivaltamaan saman.

 En ole millään saralla ääripään kulkija. Tasapaino kuvaa hyvin ajatusmaailmaani ja suhdettani siihen mitä teen ja miten elän. Henkisyys ja mielen hallinta ovat minulle tärkeitä, mutta fyysisyys ja kehon voimat ovat aivan yhtä tärkeitä. Ne kaikki toimivat yhdessä eikä ole toista ilman toista. Kun keho voi hyvin, mielikin voi hyvin. Haluan auttaa sinua löytämään henkisen kasvun potentiaalisi kehotyöskentelyn avulla. Kun opit olemaan läsnä omassa kehossa, opit olemaan täydesti läsnä tässä hetkessä. Oma kehosi viitoittaa polkuasi, kunhan vain opit pysähtymään sen taajuudelle. Kehotietoisuusharjoitukseni ovat konkreettista tekemistä yhdistäen fyysisen, energeettisen sekä mentaalisen tason.

Zion Serafina

Olen Zion Serafiina, oululainen nainen, äiti ja elämän ikuinen ihastelija. Työskentelen intuitiivisena parantajana, näkijänä, äänihoitajana ja henkisenä auttajana. Sydämen asia minulle on saada sinut oivaltamaan se valtava potentiaali, joka sisälläsi uinuu. Työni yksi tärkein asia on auttaa sinua avautumaan rakkauden parantavalle voimalle. Mielestäni parantajan tehtävä on myös havahduttaa asiakasta löytämään oma sisäinen parantaja. Meillä on kyky parantaa itsemme, niin mentaalisella-fyysisellä- kuin sielullisella tasolla. Koen tehtäväkseni muistuttaa myös sinua omasta luomisvoimastasi ja oman elämän haltuunotosta. Luontoyhteys on minulle tärkeä voimavara. Teen erilaisia energiahoitoja, rumpu-ja äänihoitoja, konsultaatioita, tulkintoja, kursseja ja valmennuksia. Tärkein päämäärä mielestäni elämässä on oppia olemaan läsnä hetkessä. Kun emme enää roiku menneessä, emmekä haikaile huomista, olemme päässeet ainoaan olemassaolevaan nyt-hetkeen. Tällöin elämme harmoniassa maailmankaikkeuden kanssa ja elämästä tulee taianomainen seikkailu. Hetkessä eläen meidän on helppo kokea kiitollisuutta ja elää sydän auki sallien itsemme virrata elämän virran mukana.

Tärkein päämäärä mielestäni elämässä on oppia olemaan läsnä hetkessä. Kun emme enää roiku menneessä, emmekä haikaile huomista, olemme päässeet ainoaan olemassaolevaan nyt-hetkeen. Tällöin elämme harmoniassa maailmankaikkeuden kanssa ja elämästä tulee taianomainen seikkailu. Hetkessä eläen meidän on helppo kokea kiitollisuutta ja elää sydän auki sallien itsemme virrata elämän virran mukana.

Minna Hanhela

Olen oululainen näkijä, energiahoitaja ja henkisen hyvinvoinnin valmentaja. Haluan omalla työlläni auttaa sinua nousemaan omaan voimaasi ja löytämään oma ainutlaatuinen sydämen polkusi tässä maailmassa. Haluan rohkaista sinua elämään rehellisesti oman näköistä elämääsi ja terveellä tavalla kyseenalaistamaan uskomuksia, jotka estävät sinua nousemasta omaan korkeampaan potentiaaliisi. Erityisen lähellä sydäntäni ovat tämän päivän apua tarvitsevat herkät ja erilaisiin universumin energioihin reagoivat lapset ja nuoret, ja heidän hyvinvointinsa tukeminen. Elän sydämen ja korkeamman viisauden johdatuksessa, jolloin uskallan antautua vahvemmin elämälle ja luottamukselle. Oman sydämen polkuni ja luonnollisen elämän rytmin kunnioitus on minulle tärkeää. Tykkään kehittää itseäni ja opiskella uusia asioita. Rakastan lapsiani, perhettäni, Äiti Maata, ystäviäni ja aitoja kohtaamisia ihmisten kanssa. Palvelen koko maailmankaikkeutta ja teen valotyötä auttaakseni koko ihmiskuntaa nousemaan rakkaudellisempiin energioihin ja aikaan. Uskon Ykseyteen, eli siihen, että lopulta olemme kaikki yhtä tässä universumissa. Näkijänä olen selvänäköinen, -kuuloinen ja -tuntoinen. Välillä näen kuin valokuvan tai elokuvan pätkän, välillä kuulen ohjausta puheena ja välillä aistin koko kehollani. Oman elämänkokemukseni kautta, erityisosaamistani on kyky olla läsnä ja kannatella sinua vaikeissakin tilanteissa ja tunteissa. Näen myös tarkoituksenmukaisesti niitä asioita, jotka ovat ehkä piilossa sinulta, mutta vaikuttaa negatiivisesti elämääsi. Palveluihini kuuluu selvänäköiset energiahoidot, ratkaisukeskeinen valmennus, selvänäköinen ohjaus ja konsultaatiot sekä enkelipiirit. Työskentelen kaikkien korkeimmaksi parhaaksi, välittäen viestejä Valosta ja Rakkaudesta. Kohtaan toisen ihmisen aina rakkaudellisella läsnäololla, luottamuksella ja kunnioituksella.

Juha Tulkki

En edusta mitään uskontoa tai muutakaan ajattelusuuntaa. Yli 30v. olen tutkinut mielen toimintaa ja opetellut ymmärtämään elämää, mutta ennenkaikkea sitä, miten oman elämänsä kulkuun voi vaikuttaa. Olen käynyt läpi syvän masennuksen, pari loppuunpalamista ja nousut niistä jaloilleni, oppien niiden kautta paljon ja saaden ymmärryksen tiedon lisäksi. Mielestäni elämän tarkoitus on olla onnellinen ja elää täysillä, itse itseään rajoittamatta sekä pakoittamat sellaiseen, joka ei tue omaa polkua. Saattaa kuulosta itsekkäälle, mutta oma polku voi toki olla muiden auttaminen, kuten minulla on ollut. 20 vuotta olen työkseni sitä tehnyt konsultaatioden, luentojen, kurssien ja Kukkaterapian avulla. Auttamistyöni päämäärä on saattaa ihminen yhteen oman todellisen itsensä kanssa, mitä nimeä itse kuin siitä tahtookaan käyttää.Antti Juhani Häyhä

Spiritual Therapist ja koulutettu intuitiivinen energiaparantaja & -kouluttaja, Cammalot™ Reiki Seichem Master, graafinen suunnittelija ja sielunkuvataitelija Jyväskylästä. "Ykseyskokemusten myötä olen alkanut entistä enemmän toimimaan korkeimman itseni kautta ja tehtäväni on yhdistää ihmisyyden kokemusten kautta saatu viisaus rakkaudella Luoja-lähteeseen.”

Tuija Tervaskanto

 Voimaannuttavan ja parantavan taiteen lähettiläs ja parantumaton soveltavan taiteen "laborantti". Missiona on tuoda esiin meissä kaikissa oleva luovuus ja värien merkitys hoitavina energioita. Jokainen meistä voi olla oman elämänsä taiteilija. Taiteilijanimellä TuijaTellervo Art järjestän intuitiivisia ja hoitavia taidetyöpajoja eri tekniikoilla, teen taide-energiahoitoja ja sielunmaisemamaalauksia sekä satutaidetta. Olen myös luonto-ohjaaja, ayurvedinen hieroja, turvehoitaja, energiahoitaja ja henkiparantaja."

Tanja Wunsch

Olen Tanja, jooga- ja hyvinvointialan yrittäjä, äiti, kirjoittaja, seikkailija, kokija ja näkijä. Vuosi 2016 oli käännekohta elämässäni. Elin haastavassa elämäntilanteessa ja lähdin jooga- ja meditaatio matkalle Balille. Yksinäisinä aamuina meditoidessani meren rannalla katsellen auringonnousuja, annoin itselleni anteeksi. Ymmärsin, ettei tarvitse pelätä, en ole uhri, enkä ole yksin.Uskalsin luottaa, että elämä kantaa. Koin, että olen yhtä maailmankaikkeuden kanssa ja annoin sieluni avautua. Oli kuin sumuverho olisi vedetty silmieni edestä ja tunsin suunnatonta iloa ja kiitollisuutta. Elämä on ihme ja jokainen hengenveto on lahja. Me ollaan elossa! Tätä sanomaa haluan välittää työssäni ohjatessani jooga- ja meditaatio tunteja.

Yritykseni Yoga Feenix järjestää jooga- ja hyvinvointitapahtumia vahvalla ammattitaidolla sekä suurella sydämellä. Joogakurssien ja viikkotuntien lisäksi pidän elämyksellisiä joogaleirejä - sekä -retriittejä mm. Rokualla, Iso-Syötteellä, Ylläksellä ja Ukkohallassa. Järjestän myös joogamatkoja, joista seuraava suuntautuu Kreikkaan syksyllä 2022. Kesäisin järjestämme alpakkajoogaa Linnunradantilalla Kempeleessä, sekä pidän meditaatiotunteja, sointukylpyjä ja puistojoogaa. Jooga on hyvinvointia keholle sekä mielelle ja itselleni tärkein elämässä kantava voima. Jooga opintojen lisäksi olen myös kosmetologi ja minulle on tutkinto sekä pitkä työhistoria matkailualalla. Vapaa-aikana pidän luovasta tekemisestä, kirjoittamisesta, maalaamisesta ja luonnossa olemisesta. Myös perhe, ystävät ja läheiset ihmissuhteet ovat elämässäni tärkeitä.

Juha Leskinen

Juha Leskinen on ollut tietoisen henkisen tien kulkija vuodesta 2014, jolloin hän hankki itselleen silloisen maailmankuvan muuttaneen kehostapoistumiskokemuksen. Tämän jälkeen hän veti Oulun Henkinen Kehitys ry:n toimintaa viisi vuotta, tutustui mediaalisiin ilmiöihin ja opiskeli erilaisia energiahoitomuotoja. Vuonna 2016 Ihmeiden oppikurssi löysi hänet ja iski tajuntaan vielä rajumpana maailmankuvan muutoksena. Lisäksi matkaan ovat tulleet esoteeriset ja tantriset harjoitukset seksuaalienergian suuntaamiseksi korkeampiin tarkoitusperiin. Lopulta tämä kaikki on vienyt miehen pois perinteisestä työelämästä, pyrkien antamaan lisää aikaa itsetutkiskellulle, Korkeammalle ohjaukselle ja tehtäville

Kaija Wittenberg

Koen, että olen jo äidinmaidosta imenyt itseeni henkisten ilmiöiden maailmaa ja ihmiselämää ihmettelevän asenteeni. Ollessani 30 vuotias eräs ihmisenkeli löi minua kuvainnollisesti lekalla päähän ja siitä herättyäni tajusin, että en osaa enkä pysty rakastamaan itseäni enkä tiennyt kuka minä oikeasti olen. Monien haasteiden, pitkien opintojen ja vahvojen opettajien koulutuksessa minusta tuli kehoterapeutti, itsetuntemuksen, tunteiden ja rakastamisentaidon opas, valon näyttäjä sinne missä on pimeää. Isoin käänne henkisellä polullani tapahtui 2010 kun otin vastaan henkisen nimeni MagdaleenaSofia ja sanoin tahdon ÄitijumalaSofialle ja hänen enkeleilleen. Siitä alkoi kaikkien vanhojen rakenteiden murenemisen ajanjakso ja pikkuhiljaa kohoaminen uuteen rauhan ja rakkaudentäyteiseen energiaan. Ilon Valkeat messuilla haluan välittää Äitijumalan ja hänen enkeleittensä energiaa ja jakaa ajatuksia miten pitää yllä toivoa, korkeampaa rakkauden energiataajuutta ja valoa tässä uuden maailman kynnyksellä jossa me kaikki elämme.

Minna Karppinen

  Sydämen Voima Voimaannuttavat aromaattiset hieronnat ja hoidot, VitaFlex -hieronta, kuumakivihieronta, intialainen päähieronta, Raindrop-hoito, Pururelax tunnit ja kasvojooga ohjaus. Aromaattisia hierontoja ja hoitoja tehdessä luotan intuitiiviseen ohjaukseen, selvätuntoisuuden kautta.

Päivi Kaskimäki

Työssäni toimin tietoisuuden herkimmillä taajuuksilla, selvänäkijänä ja maya-astrologina. Olen muistinvirkistäjä, näkymättömien maailmojen tulkki ja terapeuttinen kanssakulkija. Sanoitan herkät henkiset kokemukset käytännönläheiseen ja ymmärrettävään muotoon. Pyrin voimaannuttamaan ja antamaan vahvistusta oman sisäisen tietosi tueksi. Tapaamisella kanssani käsitellään usein parisuhteeseen, työhön, perheeseen sekä erityisherkkiin lapsiin ja nuoriin liittyviä kysymyksiä. Esille nousevat usein myös asiakkaan oma henkinen kehitys ja tietoisuuden polun suuntaviivat tai omien kykyjen ja lahjojen käyttöönotto.

Henna-Riikka Tiri


Kosketus Luontoon
Holistisella ja humanistisella otteella, luonnollisen terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Kosketus Luontoon kuvastaa minulle kosketusta sieluun, kehomieleni kaikkiin osiin ja olemuspuoliin, ikiaikaiseen viisauteen ja luonnon voimiin. Valon, Rakkauden ja Läsnäolon kanava Helppous, heittäytyminen ja leikkisyys yhdistävät meidät sydäntietoisuuteen, omaan alkuvoimaamme. Mitä enemmän uskallamme tulla näkyväksi itsellemme, sitä helpommin saamme yhteyden toisiin, sitä helpompi meidän on rakastaa ja sitä helpompi meitä on rakastaa.

Elämän ilo ja nautinnollisuus vapaana virtaavana.

Päivi Eteläniemi

  Olen Päivi Eteläniemi Sallasta, 24v. Olen vaimo, äiti, sydän- ja mielitietoisuus mentori, VortexHealing® energiahoitaja ja elämän ihmettelijä. Minua alettiin herätellä 2016 vuonna horroksesta laajentamaan tietoisuuttani ja ymmärrystäni elämästä. Loppuvuodesta matkaani ilmestyi mieheni. Meitä alettiin opettamaan, että miten eletään sydämestä ja rakkaudessa. Minun mielelleni rakkaus oli liikaa ja aloin sulkemaan sydäntäni. Menimme naimisiin ja aloimme odottamaan 2018 esikoistamme. Hän tuli opettamaan minulle, miten tunteita kohdataan ja sydän avataan. 2020 valmistuin lähihoitajaksi ja odotin kuopustamme. Kuuntelin sydäntäni ja synnytin hänet vapaasti kotiin. Yhteytemme mieheni kanssa avautui jälleen, irtaannuimme vl-yhteisöstä ja näin pystyimme elämään rehellisemmin itsellemme. Tammikuussa 2021 kouluttauduimme energiahoitajiksi ja syvensimme opintoja useilla koulutuksilla. Tammikuussa 2022 jäin pois päivätöistä. Oli aika nousta omille siiville ja jakaa ymmärrystämme tunteista, mielestä, sekä rakkaudessa ja sydämessä elämisestä.

Maria Kristiina Paksuniemi

Maria Kristiina on tutkinut kehollisuutta ja energiatyöskentelyä pitkään. ”Pisin ja vaikein matka on ollut takaisin omaan kehooni ja omaan sydämeeni. Tämä aika kutsuu meitä siihen enemmän kuin koskaan. Voimme jokainen vaikuttaa ympäröivään maailmaamme hoitamalla itseämme ja keskittymällä sitä kautta yhä enemmän rauhaan ja rakkauteen. Kun löydän ne ensin itsestäni, voin sitä kautta luoda niitä lisää ympärilleni. Maailmanrauha alkaa yhdestä rauhallisesta hengityksestä, rauhasta hermostossani.” Ohjaan Ilon Valkeilla maadoittavan, hengitystä ja omaa kehoa aistivan tanssillisen tuokion jossa sinun ei tarvi osata tanssia vaan riittää kun sinulla on keho. Tervetuloa hoitamaan elävää ja hengittävää kehoasi!

Ulla-Maaria Konttila

Ulla-Maaria Konttila on ollut tietoisesti henkisellä tiellä 13 vuotta, jonka suurimpana päämääränä on poistaa esteet aitouden ja ykseyden kokemuksen edestä. Tantra tuli vahvistamaan tätä polkua vuonna 2017, ja tantraohjaajaksi hän valmistui 2020 jonka jälkeen Oulussa on voinut osallistua yksilö- ja paritantratyöpajoihin. Aiemmilta koulutuksiltaan hän on psykiatrian sh, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti."

Anne Tapio

 Olen funktionaalisen lääketieteen ravintoneuvoja, LCF Life Coach®️, luontaistuoteneuvoja, vesilähettiläs Olen opiskellut aika laajasti vaihtoehtoisia hoitoja, ja viimeiset 12 vuotta olen ollut hyvinvointialan yrittäjänä. Pyrin aina auttamaan ihmisiä voimaan paremmin kokonaisvaltaisesti.

Heidi Kukka

Minulla on laaja-alainen ammattitaito ihmisten auttamisesta. Perustan oman osaamiseni ja tietoni sairaanhoitajan ja kätilön ammattitaitoon sekä ravitsemustieteen opintoihin, olen lukenut kehittämistä ja johtamista, tunteisiin ja mieleen olen perehtynyt tunnevyöhyketerapian, skeematerapian, energiahoitojen ja midfulnessin kautta. Lisäksi olen lukenut lukuisia kirjoja henkisyydestä ja ihmisyydestä sekä käynyt enkelitulkitsijakoulutuksen. Sieluna minulla on myös laajat kyvyt näkemisestä sekä energioiden lukemisesta ja energioilla hoitamisella. Tällä hetkellä valmennan ja koulutan ihmisiä sekä opiskelen homeopatiaa.

Ari-Pekka Skarp

Olen Oululainen psykologi, työnohjaaja, joogaopettaja ja tietokirjailija. Olen opiskellut ja harjoittanut itämaisia viisausperinteitä yli 20 vuoden ajan, yhdistäen tähän työskentelyyn myös länsimaisen psykologian tutkimustietoa ja oivalluksia. Minulta on julkaistu aiemmin mm. kirja Mielen laboratorio - tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books, 2019). Lisäksi isännöin suosittua Mielen laboratorio-podcastia, jossa tutkitaan ihmismieltä hyvin laajalla otteella shamanismista kvanttitietoisuuteen, esoteriaan ja maailmanuskontoihin.

Jenni-Sisko Kurttila

Jenni-Sisko on aito, intuitiivinen ja empaattinen ihminen, joka kohtaa Sinut aina läsnäolevasti ja lämpimästi. Ammatiltaan hän on sertifioitu joogaopettaja, elämänvalmentaja sekä hortonomi. Hän on omistanut elämänsä henkisen hyvinvoinnin, itsetietoisuuden ja kokonaisvaltaisen elämänlaadun kehittämiseen. Hänellä on taito nähdä emotionaalisten ja fyysisten sotkujen läpi, koska on omakohtaisesti ylittänyt samoja haasteita, kuin hänen asiakkaat.

STATE of MIELI syntyi toiveesta auttaa kaikkia, jotka ovat motivoituneita löytämään itsensä ja kehittymään henkisesti. Toiminta ole sitoutunut mihinkään uskontoon tai maailmankatsomukseen, vaan toiminta perustuu itsetietoisuuteen ja filosofiaan. Tietoisuus ei pidä ketään epätasa-arvossa. Mieli on hyvä renki, mutta huono isäntä ja sen tila vaikuttaa elämäämme, hyvinvointiimme sekä todellisuuteemme kokonaisvaltaisesti.

Aila Riikonen ja
Elvi Korkala

Aila Riikonen – olen ammatiltani terveydenhoitaja ja minulla on monipuolinen ja pitkä työkokemus neuvola- ja lastensuojelutyöstä. Olen utelias ja katselen maailmaa avarasti. Nykyisin työskentelen Care & Colonic yrityksessä suoliston terveyden (colonic-terapeutti) ja Access Consciouss® parissa – tehden hoitoja ja toimin Access Bars® fasilitaattorina.


Elvi Korkala Olen jäämässä eläkkeelle oltuani viimeiset 20 vuotta IT-alalla. Olen opiskellut työn ohessa Life Coachiksi LCA), hermoratahieronnan perusteita, Rakentavaa vuorovaikutusta (Nonviolent communication), energiahoitoja, ja jo viiden vuoden ajan rinnalla on kulkenut Access Consciousness tavalla jos toisellakin. Olen tehnyt pääasiassa juuri Access Bars-hoitoja viime vuosina. Toimin Ailan tavoin myös Access Bars - fasilitaattorina.

Minna Heikkinen

Olen Minna, Syklisyysvalmentaja, Elämäseikkailija, Juureva Akka ja parantaja. Olen saanut tehtävän toimia naisten valmentajana ja parantajana. Hyödynnän tehtävässäni erilaisia minulle annettuja välineitä, taitoja ja osaamista, intuitiivisella tavalla. Toimin naisia voimaannuttavana Syklisyysvalmentajana, teen intuitiivisia ja energiaa puhdistavia Tarottulkintoja, olen regressio-opas sekä ALH Enkelihoitaja. Johdatan naisia lämmöllä ja lempeydellä itsensä äärelle tuoden heille vahvistusta ja lempeyttä elämän polulla, jotta he jaksaisivat paremmin.


Tiina Lauriala

Olen Tiina Lauriala, hyvinvointitaitojen ohjaaja. Oma hyvinvointipolkuni - kiinnostus itseni kehittämiseen, henkiseen kasvuun ja omaan hyvinvointiin panostamiseen lähti liikkeelle toiveesta saada oma lapsi. Lapsettomuuden kokemus pysäytti pohtimaan, mitä voisin itse asialle tehdä. Silloin päätin valita omaan hyvinvointiini panostamisen. Aloitin luonnonmukaisesta ja terveellisestä ravinnosta, ja jatkoin kohti hiljentymistä ja pysähtymistä mindfulnessin ja meditaation pariin. Yinjooga puolestaan ohjasi minut yhä vahvemmin kehoyhteyden löytämiseen ja sen vahvistamiseen. Tällä hetkellä keskityn oman tasapainon ylläpitämiseen, tässä hetkessä elämiseen ja kiitollisuuden vaalimiseen. Olen koulutukseltani Positive Psychology Coach®, Mindfulness- tunnetaitovalmentaja, EIF-Enneagrammiohjaaja®, Yoga Yinful®-ohjaaja ja KM, luokanopettaja. Hyödynnän koulutustani ja omakohtaista kokemustani hyvinvointivalmennuksissa ja -koulutuksissani. Ohjaan tällä hetkellä yinjoogaa, järjestän Sydämen toiveena lapsi -kursseja ja hyvinvointiviikonloppuja. Toiveenani on, että voin työssäni kohdata jokaisen aidosti, kunnioittaen, herkkyydellä ja lempeydellä.

Jaana Vahtola

Olen Jaana Vahtola. Olen aiemmin toiminut luokanopettajana 16 vuotta. Nykyään olen päätoiminen yrittäjä. Koen eläväni, kun elämässäni on intohimon kohteita. Harrastuksista olen saanut aina sisältöä elämääni. Nuorempana yleisurheilu, myöhemmin teatteri ja tanssi. Mielenkiintoni omaan hyvinvointiini heräsi oman terveyden edistämisen myötä. Tutustuin erilaisiin hoitomuotoihin. Niiden rinnalle tulivat jooga, maalaaminen ja muut omaa hyvinvointiani tukevat harrastukset. Vuosien aikana käymäni kurssit ja koulutukset sekä omat kokemukset ovat antaneet minulle keinoja tarkastella asioita elämässä monesta eri näkökulmasta. Monien vaiheiden ja lisäkouluttautumisen jälkeen syntyi yritykseni Hyvinvointi Hellitä. Nykyään ”perheeseeni” kuuluu myös Oulun Suolahoitola.

Olen mm. voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja ja rentoutusohjaaja. Käyn työyhteisöissä ohjaamassa rentoutustuokioita sekä toiminnallisia hyvinvoinnin luentoja, koulutan, järjestän hyvinvoinnin tapahtumia, ohjaan joogaa, annan rentouttavia yksilöhoitoja, tarjoan voimavaravalmennusta, pyöritään hoitolaa ja kaikkea muuta ihanaa. Työni on monipuolista ja teen sitä suurella sydämellä. Työni on siis suuri intohimoni kohde.

 Nyky-yhteiskunnassa tehokkuus, suorittaminen ja työelämän paineet ovat tuoneet mukanaan yhä enemmän stressiä, kiirettä ja kuormitusta. Nämä puolestaan heijastuvat ihmisten jaksamiseen sekä töissä että vapaalla. Elämästä on tullut monelle suorittamista. Moni on kadottanut kyvyn pitkästyä niin kuin lapsi, huokaista että ei ole mitään tekemistä. Haluan auttaa ihmisiä olemaan enemmän läsnä tässä hetkessä kokemusperäisesti, ilman ajatusten armotonta kommentointia. Saada ihmiset rentoutumaan ja nauttimaan elämästä. Kun opit olemaan itsellesi armollinen ja hyväksyt itsesi, tulee elämästäsi enemmän sinun näköistä. Helli itseäsi ja hellitä hetkeksi.

Irene Lankila

Luovuuden lähde ja ilon lähettiläs.
Draamatarinoiden luominen täysin tyhjästä on kiehtova prosessi, joka peilaa voimakkaasti todellisuutemme luomiseen. Draamaharjoitusten tekemisessä voi tehdä vain oikein ja tuntea vain oikein, olipa lopputulos mitä tahansa. Koulutukseltaan Irene on draamaohjaaja, ammatillinen pedagogi ja MBA. Hän harrastaa näyttelemistä DOM-teatterissa ja pitkä esiintymiskokemus sisältää myös kouluttamista ja musiikkia, mm. oopperaproduktioita. Draaman lisäksi Irene kirjoittaa kirjaa, runoja, maalaa, musisoi ja on yhteydessä tietosuuteen. Irene on yksi Tässä Hetkessä ry:n perustajajäsen ja aktiivinen toimija.

Peltokurki

Siskoja, mutta ei siskoja. Peltokurki on kahden lauluntekijän Anna Peltomaan ja Emma Kurkisen muodostama symbioottinen duo. Aihiosta ei synny kappaletta ellei se jo idullaan sytytä molempia osapuolia. “Lennon-McCartney” -tyyppisen tekijäkaksikon taika perustuu vahvoihin lauluharmonioihin ja kykyyn tarkastella maailmaa herkkyyden kautta.

 Peltokurjen musiikki on aseista riisuvan rehellistä ja kuulijaa lähelle tulevaa. Tekstit ja tarinat ovat laulujen keskiössä ja koskettavat, elämältä maistuvat sanoitukset saavat näkemään vaikeissakin asioissa toivoa. Kipeän kauniit maailmat ja järkähtämätön läsnäolo tekevät yhtyeestä väkevän kokemuksen niin levyltä kuin livenä. Suomalaisessa mytologiassa kurkea on pidetty taivaankannen kannattajana ja niin myös Peltokurki kykenee ottamaan kuulijansa lohduttavasti siipien suojaan. Peltokurki julkaisi esikoisalbuminsa Peltokurki I keväällä 2021.

Juhani Alakärppä

Oululainen baritoni Juhani Alakärppä tuli suuren yleisön tietoisuuteen voittaessaan ensimmäisen Toivo Kuula -laulukilpailun 2012. Keväällä 2011 Alakärppä valmistui laulupedagogiksi Oulun ammattikorkeakoulusta (OAMK). Konserttilaulajana Alakärppä on esiintynyt lukuisten orkesterien, kuten Oulun Sinfonian (Shakespeare 450 vuotta, 2014), Lapin sotilassoittokunnan, Oulu Festivon (nuorten solistien konsertti 2007), Oulun evl. seurakunnan puhallinorkesteri Viventin (2014) sekä Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterien solistina (Toivo Kuula – gaalakonsertissa 2013). Lied-laulajana Alakärppä konsertoi aktiivisesti maamme eturivin pianistien ja urkurien kanssa sekä kuorojen solistina. Alakärppä levyttänyt useita äänitteitä joulu- ja liedmusiikista.

Mesimarja Paatero

 Olen elämän ihmettä vahvasti kokeva, läsnäoleva ja sydämen taajuudella työskentelevä Ihminen. Kosminen Välittäjä, muotoilija, parantaja ja taiteilija, joka luo harmoniaa, tasapainonhetkiä ja konkretiaa yhdessä kaikkeuden kanssa. Yhteyden avaaminen luontoon, Pyhään ja ihmisyyden kaikkiin olemuspuoliin on ydinosaamistani. Yhdessäluojuus, ilo, kehollisuus ja äänen parantava voima kantavat punontaani moniulotteisuuden verkossa.